Informații Examen de licență

LICENȚĂ – Sesiunea IULIE 2023
Perioadă înscrieri:
__.06.2023 – __.07.2023
Susținere examen de licență:
Proba scrisă: 05.07.2023
Proba de susținere a lucrării: 07.07.2023
Taxa de licență: 1100 LEI
Regulament privind organizarea și desfățurarea examenelor de licență și disertație
Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență:
cerere tip de înscriere la examen - se regăsește pe contul de student în Arhiva de licență;
declarația semată olograf privind originalitatea lucrării de licență - se regăsește pe contul de student în Arhiva de licență;
lucrarea de licență - cartonată;
un CD care să conțină lucrarea de licență in format .Pdf;
referat - semnat de către cadrul didactic coordinator;
fișa de urmărire a lucrării de licență - semnată de către cadrul didactic coordinator;
4 fotografie color tip buletin;
certificatul de naștere - va fi preluat din dosarul personal al absolventului de către secretariatul facultății;
certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - va fi preluat din dosarul personal al absolventului de către secretariatul facultății;
carte de identitate;
diplomă de bacalaureat - va fi preluată din dosarul personal al absolventului de către secretariatul facultății;
fișa de lichidare - de la secretariatul facultății;
chitanţă care să ateste plata taxei de licență;
dosar plic.
Înscrierea la examenul de licență se va putea realiza, conform prevederilor legale în vigoare, doar de candidații declarați absolvenți!
EnglishRomanian