13-Edit
Facultatea de

Marketing

Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir iși afirmă din nou valoarea obținând succesiv
(2010-2015, 2015-2020, 2022-2027) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.
certificat_aracis-i
certificat_aracis-c
certificat_aracis-2
Facultatea asigură studenţilor desfăşurarea unui proces de învăţământ de înaltă calitate, conceput, conform sistemului Bologna, pe două niveluri succesive:

1. Nivelul I: cursuri de LICENŢĂ acreditate

2. Nivelul II: studii de MASTERAT acreditate

LICENȚĂ
Marketing
- 3 ani învăţământ cu frecvenţă
taxa 1250 € / an - 250 locuri
- 3 ani învăţământ cu frecvenţă redusă
taxa de 1250 € / an - 180 locuri
Mai mult
MASTER
Marketing și comunicare în afaceri
- 2 ani învăţământ cu frecvenţă
taxa 1250 € / an - 75 locuri


Mai mult
Platforma E-learning
Logare
Oportunități în carieră
Facultatea de Marketing se preocupa de stimularea creativitatii studentilor prin atragerea acestora in activitatea de cercetare stiintifica, urmarind familiarizarea acestora cu cerintele specializarii prin folosirea echipamentelor informatice utile in executarea activitatilor specifice marketingului. Licentiatii facultatii Marketing sunt pregatiti pentru a raspunde cerintelor si exigentelor de pe piata muncii. Consistenta si varietatea cunostintelor dobandite prin specializarea „Marketing” ofera absolventilor o remarcabila capacitate de adaptare si flexibilitate, ceea le ce permite sa ocupe posturi importante sau foarte importante in economie si in societate.
Misiunea facultății
Facultatea de Marketing a fost infiintata in anul 2011, si este acreditata conform HG 140/2017.
Facultatea de Marketing din cadrul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir”, Bucuresti are misiunea de a pregati specialisti cu studii superioare, in domeniul marketingului, prin activitati didactice si de cercetare stiintifica, adecvate specificului actual al mediului de afaceri intern si international.
Facultatea are in vedere formarea de specialisti pe baza unui plan de invatamant modern cu deschidere catre invatamantul universitar international si practica economica din acest domeniu.
Indiferent de locul in care vor accede viitorii absolventi, acestia beneficiaza de un bagaj de cunostinte temeinice din domeniul stiintelor economice generale, al celor de specialitate si al celor complementare, care au fost incluse intr-o succesiune logicã in planurile anuale de invatamant.
Un rol important in procesul de pregatire a studentilor facultatii se acorda cunoasterii a cel putin o limba straina de circulatie internationala inclusa in planul de invatamant (precum si a altor limbi straine facultative) si a utilizarii IT in procesul de invatamant pentru informare – documentare si deprinderea unor abilitati specifice pregatirii economice.

Facultatea de Marketing isi propune sa fie un promotor in lansarea ideilor novatoare, sa marcheze traiectoriile cercetarii economice de profil, sa influenteze, prin demersurile sale stiintifice materializate in elaborarea unor studii, carti, monografii, tratate, articole de specialitate etc., dezvoltarea economico-sociala a Romaniei si integrarea sa europeana.
Racordata atat la exigentele de formare si perfectionare a economistilor de care economia si societatea romaneasca au nevoie, cat si la potentialul economic al Romaniei, la capacitatea de absorbtie a pietei fortei de munca, misiunea didactica a specializarii „Marketing” consta in formarea unor economisti, specialisti in marketing, astfel incat:
✓ sa se manifeste preponderent capacitatea de a orienta preocupari, a modela comportamente, a construi abilitati si deprinderi compatibile cu ceea ce este reprezentativ, nou si dinamic in actuala societate omeneasca si cu ceea ce se prefigureaza ca evolutie viitoare;
✓ sa existe libertatea deplina in identificarea si exprimarea prin tot ceea ce isi propune si realizeaza, a unei evidente viziuni moderne si flexibile privind rolul specialistului in marketing, in lumea afacerilor, in analiza si previziunea fenomenelor economice importante, a cerintelor pietei actuale si potentiale;
✓ sa se manifeste disponibilitatea de a-si perfectiona pregatirea si de a accede, pe baza de rezultate concrete si competenta, de la functiile de executie la cele de analiza si conducere, contribuind astfel, in mai mare masura la realizarea performantei si la progresul organizatiilor din care fac parte.
Programul de studiu asigura, prin disciplinele propuse, formarea unor competente generale, de cunoastere, respectiv de analiza si interpretare. Competentele de specialitate se concretizeaza in dobandirea de cunostinte specifice domeniului, deprinderea modalitatilor de investigare a fenomenelor economice in general si a celor din domeniul marketingului, precum si in dezvoltarea aptitudinilor de executie si a celor organizatorice.
Facultatea de Marketing se preocupa de stimularea creativitatii studentilor prin atragerea acestora in activitatea de cercetare stiintifica, urmarind familiarizarea acestora cu cerintele specializarii prin folosirea echipamentelor informatice utile in executarea activitatilor specifice marketingului.
Licentiatii facultatii Marketing sunt pregatiti pentru a raspunde cerintelor si exigentelor de pe piata muncii.
 Absolventii facultatii noastre pot desfasura activitati in functia de economisti specialisti in marketing, in cadrul unor organizatii precum: firme naționale și transnaționale, banci, agentii si reprezentante comerciale din tara si strainatate, organisme guvernamentale, organizatii internationale, unitati de cercetare si invatamant, meserii ce sunt, in prezent, in deplina concordanta cu cadrul national si international al calificarilor.
In acest context, cadrele didactice sunt preocupate ca studentii sa-si formeze un cadru conceptual si de principii prin autoinstruire si invatare pe tot parcursul vietii vizand flexibilitatea si capacitatea de mobilitate profesionala.

In fata unei asemenea realitati si perspective, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, facultatea de Marketing, prin specializarea „Marketing”, are misiunea didactica de a pregati economisti, specialisti, capabili sa:
✓ stapaneasca un limbaj economic care sa le ofere capacitatea de a comunica in scris si verbal in limba romana si in cel putin o limba de circulatie internationala;
✓ utilizeze calculatorul in lucrari specifice specializarii;
✓ stapaneasca metodele si tehnicile de executie specifice specializarii;
✓ abordeze interdisciplinar si comparativ problemele din domeniile si directiile economice, contribuind pe aceasta cale la ridicarea nivelului calitativ al viitorilor salariati din societati comerciale, institutii publice, institutii financiare;
✓ sa-si dezvolte capacitatea de analiza si sinteza a datelor si informatiilor din diverse surse alternative din literatura de specialitate in vederea formularii de argumente, decizii si demersuri concrete;
✓ sa-si dezvolte capacitatea de a lucra in echipa in vederea solutionarii unor studii de caz si elaborarii unor proiecte propuse in domeniul marketingului;
✓ sa-si dezvolte capacitatea de adaptare la noi situatii.

Pentru realizarea acestor obiective este necesara modernizarea continua a procesului de instruire, realizata in primul rand prin dezvoltarea unor planuri de invatamant moderne, compatibile cu cele ale universitatilor de prestigiu din tara si strainatate, stabile in structura si dinamice in continut.
Consistenta si varietatea cunostintelor dobandite prin specializarea „Marketing” ofera absolventilor o remarcabila capacitate de adaptare si flexibilitate, ceea le ce permite sa ocupe posturi importante sau foarte importante in economie si in societate.
Schimburi internaţionale
Facultatea de Marketing întretine relaţii de colaborare cu facultăţi cu acelasi profil din strainătate şi organizează schimburi de cadre didactice şi studenţi cu acestea în cadrul programului de mobilitate "ERASMUS".
EnglishRomanian