CONDUCERE

FACULTATE ACREDITATĂ
Specializare: MARKETING
Durata studiilor:
✓ 3 ani cursuri de zi;
✓ 3 ani cursuri cu frecvenţă redusă.
Facultate fondată în anul 2011.
luke-chesser-pJadQetzTkI-unsplash

Conducere

Decan
Profesor univ. dr.
Valentina ZAHARIA
valentina.zaharia@ucdc.ro
Director departament
Lector univ. dr.
Robert CHIRA
robert.chira@ucdc.ro
Cancelar
Lector univ. dr.
Robert CHIRA
robert.chira@ucdc.ro
Director centru de cercetare
Profesor univ. dr.
Cristina BĂLĂCEANU
cristina.balaceanu@ucdc.ro
Responsabil IFR
Lector univ. dr.
Viorel MIHĂLCIOIU
viorel.mihalcioiu@ucdc.ro
EnglishRomanian